• 1. februar 2024


Dyhrs Skole afholder fælles emnedage for alle elever i 0. – 9. klasse under temaet ”Verdensmålene”.

Eleverne vil arbejde med 6 af de 17 verdensmål og dermed i 3 dage have fokus på Stop Sult; Sundhed og Trivsel; Ligestilling mellem kønnene; Mindre Ulighed; Livet i havet og Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner. Vi ser frem til nogle lærerige dage med fokus på både fællesskab og faglighed.

Fokus på Verdensmål 14: Livet i havet 

Torsdag d. 1. februar 2024
Verdensmål 14 handler om Livet i havet, og på billederne kan man se, at eleverne på tværs af klasser nøglebestemmer forskellige typer plastik. Det gør de ved at se på om det flyder, synker eller bliver blødt i et glas med vand, saltvand og olie. Bagefter får de at vide, hvilken plastik der bruges til forskellige materialer.

Se flere billeder i galleriet.