Dyhrs Skole tilbyder coaching til elever i 4.-9. klasse. Her kan elever få hjælp til at løse skolerelaterede udfordringer. Coaching er en samtaleteknik, hvor eleven bliver opmærksom på egne ressourcer, og derved motiveres til at tage ansvar for egen situation. 

Der kan f.eks. arbejdes med:
• Føle sig alene / udenfor fællesskabet
• Generthed
• Præstationsangst
• Trivsel
• Struktur
• Forstå egen situation – og andres
• Sige til og fra

Et coaching-forløb kan sættes i gang ved at kontakte klasselæreren, som herefter formidler kontakten til certificeret coach Anne Stæhr.