Skolens forventninger til forældrene:

En vigtig forudsætning for, at det enkelte barn får en god skolegang, er forældrenes opbakning i en række forhold vedr. skolens dagligdag.

 

På Dyhrs Skole er det forældrenes ansvar, at:

1. Eleven møder
                           a. til tiden
                           b. veludhvilet
                           c. undervisningsparat (Det vil sige, at barnet har haft en rolig
                           morgen, har fået morgenmad og har medbragt                      
                           madpakke/frugt)

2. Eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig, social opførsel, samt at eleven og forældrene taler om og tiltaler både lærer og øvrige elever høfligt og i et pænt sprog.

3. Forældrene er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen og er parate til at vurdere en sag fra to sider blandt andet i konfliktsituationer.

4. Forældrene kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, kontaktbog samt tjekker tasken for sedler og støtter indlæringen med blandt andet lektiehjælp.

5. Skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse. Det vil sige:
                           a. at privattandlæge- og lægebesøg placeres uden for skoletiden.
                           b. at ferie i størst muligt omfang holdes i skolens ferie.
                           c. at interesser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
                           d. at enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt.
                           e. at forældre og elever bakker op om skolens arrangementer.
                           f. Forældrene i deres omtale af skolen og personalet er loyale. Måtte noget undre eller bekymre, kontakter forældrene skolen for at få en forklaring.

 
Forældrenes forventninger til skolen:

De forventninger, som forældre med rette kan have til Dyhrs Skole, står overordnet beskrevet i skolens formål (se skolens hjemmeside: www.dyhrs-skole.dk).

Sammenfattende kan nævnes:
1. En god og engageret undervisning
2. Kompetente medarbejdere, der målrettet involverer sig i udviklingen af den enkelte elevs personlige kompetencer.
3. Lærere, der som markante rollemodeller udvikler klassens sociale dannelse og et godt skoleliv.
4. Medarbejdere, der går i dialog med forældre, hvis det viser sig, at deres barn ikke forvalter sine evner på fornuftig vis eller har de fornødne redskaber til at kunne begå sig på en hensigtsmæssig måde.
5. Medarbejdere, der tager henvendelser fra forældre alvorligt og behandler disse respektfuldt.
6. Medarbejdere, der vil gøre deres bedste for, at elever og forældre trives på Dyhrs Skole.