Elever, der har en skolevej længere end 5 km, er berettiget til befordringstilskud. 

Ansøgningsskemaet udleveres fra skolens kontor til underskrift mv. af forældrene.
For de elever, der tilbydes befordringstilskud, er der en egenbetaling på kr. 350,- pr. skoleår.