Elever, der har en skolevej længere end 5 km, er berettiget til befordringstilskud. Skolen dækker op til 4 zoner. Resterende zoner betales af eleven.    

Ansøgningsskema samt samtykkeerklæring udleveres fra skolens kontor til underskrift mv. af forældrene.

For de elever, der tilbydes befordringstilskud, er der en egenbetaling på kr. 350,- pr. skoleår.