Når eleverne efter 1. klasse flytter fra Anneksets trygge rammer til den store skole, bor de sammen med 3. årgang i deres eget hus, Nybygningen, hvorefter de fra 4. klasse har lokale i skolens hovedbygning. 

Skolens afgangsklasser på 9. årgang har tillige egne lokaler i skolens udskolingshus ved Valdemarssalen. 

Skolegårdene rummer mulighed for boldspil, fysiske udfoldelser og lege på tværs af alder og køn og er således indrettet med fokus på fælles aktiviteter.

Dyhrs Skole har som et ekstra tiltag uddannet elever fra 6. og 7. årgang til Legeagenter. Legeagenterne igangsætte lege i frikvartererne og tilbyde skolens elever en anderledes oplevelse med både nye og ældre lege. En skolegård, hvor store elever leger med de små, skaber tryghed for hele skolen. Har man ikke nogen at lege med, kan man altid gå hen til Legeagenterne.