Dyhrs Skoles værdigrundlag er indarbejdet i skolens formålsparagraf:

Dyhrs Skole forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og overholdelse af menneskerettighederne.
Ud fra en kristen livsanskuelse bibringes eleverne en etisk holdning, der hviler på respekten for mennesket. Gennem undervisningen og samværet i øvrigt lægges vægt på at lære eleverne at anerkende medmenneskets ret til at kunne udfolde sig frit inden for fællesskabets naturligt afstukne grænser, at respektere og lytte til andres meninger og at vise hensynsfuldhed og hjælpsomhed.

Dyhrs Skole fører hver enkelt elev længst muligt frem i almen uddannelse, dvs. en uddannelse, der giver eleverne mulighed for at forstå tilværelsen og vurdere deres muligheder i livet og samfundets ytringsformer, således at de kan medvirke til at skabe både åndelige og materielle værdier til fælles gavn.

Skolen giver eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt i de forskellige fag, give dem sikre elementære kundskaber og opøve dem til kritisk tænkning og selvstændigt arbejde.