Skolen har et elevråd med to repræsentanter for hver klasse fra 2.-9. årgang. For at fremme elevrådets arbejde er der en kontaktlærer tilknyttet rådet.

I starten af skoleåret vælger hver klasse to repræsentanter til elevrådet. Disse varetager klassens interesser på skolen og formidler informationer om skolen til klassen.

På skoleårets første møde vælges af og blandt elevrådets medlemmer en formand og næstformand, som varetager dialogen med skolens ledelse i forlængelse af det enkelte elevrådsmøde og oftere, hvis der er behov. På sådanne møder med ledelsen fremsættes ønsker til f.eks. muligheder i frikvarterer eller mere overordnede forhold, der vedrører skolens elever.

Formanden deltager i undersøgelse af Elevernes Undervisningsmiljø og er med til at udarbejde handleplan til denne.

Elevrådet afholder normalt 6 elevrådsmøder om året, der indkaldes med dagsorden og afholdes i skoletiden.

I særlige situationer kan dele af elevrådet indkaldes til møder sammen med formanden og næstformanden. Dette er f.eks. sket i forbindelse med etableringen af skolegård forbeholdt udskolingseleverne, hvor elevrådets repræsentanter fra 6.-9. årgang har været en del af en arbejdsgruppe.

Formanden og næstformanden har sæde i skolens samarbejdsudvalg.

Skolen har afsat midler til elevrådet og dets arbejde.

 

Nyt fra elevrådet

På Dyhrs Skole er vores elevråd med til at styrke og optimere dagligdagen for både elever og lærere. Skolens elevråd består af to elevrådsrepræsentanter fra 2.-9. årgang, som er talerør mellem klasserne og elevrådet. Sammen med en lærerrepræsentant er det elevrådets opgave at forbedre elevernes skolegang. Der bliver afholdt et møde hver måned med dagsorden. Elevrådets formand og næstformand holder regelmæssigt møder med skolens leder, hvor elevrådsmøderne bliver drøftet og opsummeret. Det er også ved disse møder forskellige ting bliver sat i værk. Til vores møder har hvert medlem et delegeret-kort til afstemninger om forslag til f.eks. kategorierne til juleklippedag.

Gennem skoleåret 2022/23 har elevrådet haft travlt med en masse forskellige ting. Bl.a. har vi haft stor fokus på skolens værdier og hvordan de kan synliggøres. Vi har haft besøg af forskellige mennesker med ekspertviden indenfor området, og skolens leder har givet et oplæg, så medlemmerne kunne få et større indblik i skolens værdier. Elevrådet har også fornyet vedtægterne for elevrådet og i øjeblikket arbejder vi med at regulere adfærden på boldbanerne, så alle føler sig trygge. Til vores årlige jule-klippe-klistredag blev der uddelt priser for
flotteste klasseværelse, bedste samarbejde, bedste tema m.m. I elevrådet er snakken dog faldet på en mere bæredygtig jul. Vi har i elevrådet vedtaget, at vi skal have begrænsninger for mængden af papir, lim og karton til hver klasse for at skære ned på vores forbrug af materialer, så Dyhrs Skole bliver mere klima- og miljøvenlig.

Vi har et aktivitetsudvalg (AU) og et bodudvalg (BU), hvor medlemmer fra elevrådet har et ekstra ansvar overfor aktiviteter på skolen samt vores dejlige skolebod. I aktivitetsudvalget snakker de om fodboldturneringer, fotokonkurrencer og andre spændende ting. I bodudvalget er der kastet lys over bodens design, udvalg samt andre ting der skal forbedre vores skolebod. Dyhrs Skoles elevråd har sin egen Instagram, ”@dyhrs_elevraad” for at fremme vores synlighed på skolen. Dette giver et godt indblik i elevrådets møder, særlige traditioner og forpligtende fællesskab. D. 24. april 2023 afholder elevrådet et såkaldt ”kend dit elevråd oplæg”, hvor skolens elever har mulighed for, at få svar på spørgsmål fra elevrådsmedlemmer og
fremme deres interesse ved elevrådet. Dette synliggør også skolens elevråd for både elever og medarbejdere.

Skrevet af elevrådsmedlem Laura 6.c, elevrådsmedlem Zisse 9.a, næstformand Hanna 9.b og formand Sebastian 9.b