En fagligt stærk skole

- kvalitet er en del af Dyhrs Skoles værdigrundlag


Dyhrs Skole er fagligt stærk, og på optimal måde hjælper vi eleven med at tilegne sig nyttige kundskaber og færdigheder. Det er samtidig væsentligt for os, at undervisningen foregår i et godt og trygt miljø, hvor den enkelte elevs trivsel er stor.

For os er det et fælles ansvar, at alle kan lide at gå i skole. Eleverne møder engagerede lærere og pædagoger, der er dygtige til at motivere både klassen og den enkelte elev, og som medvirker til at skabe et fællesskab blandt eleverne. Mobning tolereres ikke, og måtte en elev ikke trives, tages der hånd om situationen med det samme.

Skolen råder over en dygtig medarbejderstab, som gennem kurser og uddannelse udvikler deres faglige og pædagogiske kompetencer, og sparring og vidensdeling er en integreret del af arbejdet i skolens fagudvalg og på lærer- og personalemøder.

Planlægning såvel som udførelse af undervisningen er gennemsyret af vores professionalisme og faglige stolthed, og vi er gode rollemodeller for vore elever ved at være velforberedte, have gode arbejdsvaner, overholde deadlines, have en respektfuld omgangstone og vise respektfuld adfærd.