For at understøtte venskaber på tværs af klasser tilstræbes det, at årgangens tre klasser har lokale i nærhed af hinanden. Ligeledes er fag som idræt samt de niveaudelte fag på 8. og 9. årgang sammensat på tværs af klasseskel.

Fra 0.-6. klasse er der flere årlige emnedage, hvor eleverne kan arbejde på tværs af klasser og årgange.