Som noget nyt tilbyder Dyhrs Skole skilsmissegrupper til elever på udvalgte årgange.

Uanset hvordan en skilsmisse har været, er det et faktum, at børn får nye udfordringer og bekymringer, når mor og far går fra hinanden.

Formålet med en skilsmissegruppe er:

  • At være et frirum, hvor barnet kan få sat ord på sine tanker og følelser
  • At barnet hører, at andre børn er i samme situation og har det ligesom barnet selv
  • At barnet bliver bedre rustet til at klare udfordringen med at være et skilsmissebarn i en omskiftelig skolehverdag og generelt

En skilsmissegruppe består af 6-8 børn på samme alder. Gruppen mødes i et forløb over 8 gange efter skoletid sammen med certificeret coach Anne Stæhr.

En vigtig forudsætning for et vellykket forløb er, at begge forældre er enige om og bakker op om, at barnet går i gruppen.

Flere steder i landet har man oplevet gode resultater med at oprette samtalegrupper til skilsmissebørn. Det er Center for Familieudvikling i København, der har udviklet konceptet, og det er her fra Anne Stæhr er uddannet som børnegruppeleder.