Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 7 medlemmer.

Ét medlem valgt af og blandt skolekredsen, et medlem udpeget af skolens elevforening, ét medlem udpeget af Investeringsselskabet Fremtiden A/S og 4 medlemmer valgt på skolens årlige generalforsamling af og blandt forældrene.

Bestyrelsens primære ansvarsområder er skolens økonomi og fysiske rammer. Således fremlægger bestyrelsen på generalforsamlingen skolens årsregnskab og budget for det kommende skoleår, og bestyrelsens formand aflægger ligesom skolelederen årsberetning.

På generalforsamlingen kan ethvert medlem af forældrekredsen og skolekredsen ytre sig om generelle forhold vedrørende skolens ledelse og daglige drift.

Formandens beretning fra seneste generalforsamling kan læses her

 

1. Skolekredsvalgt medlem


Jesper Nygaard - formand
mail: jn@saanas.dk
Telefon: 5153 1836


2. Forældrevalgte medlemmer:

                        

Anne Kyhne Dahl           Jacob Engell Weber           Lars Bryde Nielsen        Line Bang Mikkelsen 

 

Suppleanter:
Winnie Thomsen 
Louise Richter Tønnesen

  
3. Udpeget af Dyhrs Skoles Elevforening:

Jørgen Stein - næstformand


4. Udpeget af Fremtiden af 2. februar 1907 ApS:

Jesper Kirk Nielsen

Bestyrelsens sekretær:
Viceskoleleder

I bestyrelsens møder deltager tillige - uden stemmeret:
Lærerrådsformanden, tillidsmanden og skolelederen