Skolen har gennem Tryg Forsikring tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle elever. Forsikringen dækker dog kun, indtil eleven fylder 18 år. Derefter skal forældrene selv tegne forsikring. 

"Forsikringen dækker alle ulykkestilfælde, som har udefrakommende indvirkning på legemet - ulykken skal ske tilfældigt, pludseligt og uden barnets vilje". 

Forsikringen dækker ulykker sket på skolens område, på den direkte vej til og fra skole samt under ærinder for skolen og under de af skolen arrangerede og ledede udflugter, f.eks. ekskursioner og lejrskoler. 

Skaden anmeldes til skolens forsikringsselskab og skal også anmeldes til egen ulykkesforsikring, såfremt familien har en sådan. Skolen har ingen mulighed for at påtage sig ansvar i forbindelse med tyveri eller skade forvoldt på andres eller skolens ejendele.