Læs mere om hvor vi har ledige pladser, og om vilkårene for opskrivning på skolens venteliste. Kontakt skolens sekretær Mette Møller Højland for yderligere information.

I skoleåret 2024/25 har vi ledige pladser på følgende årgange:

Årgang  Antal pladser

0.  klasse     0 
1.  klasse     0
2.  klasse     0
3.  klasse     0
4.  klasse     0
5.  klasse     0
6.  klasse     0
7.  klasse     2
8.  klasse     2
9.  klasse     2

 

Ved opskrivning til 0. klasse opkræves et ventelistegebyr på kr. 500,-. En indbetalingsmail vil blive tilsendt, når ventelistetilmeldingen er modtaget.

Efter opskrivning har man selv ansvaret for at holde informationer om evt. ændret adresse, telefonnummer og e-mail opdateret på skolens venteliste. Dette kan ske ved henvendelse til skolens kontor. 

 

Klik her for at gå til tilmeldingsformularen