Læs mere om hvor vi har ledige pladser, og om vilkårene for opskrivning på skolens venteliste. Kontakt skolens sekretær Mette Møller Højland for yderligere information.

I skoleåret 2022/23 har vi ledige pladser på følgende årgange:

Årgang  Antal pladser

0.  klasse     0 
1.  klasse     0
2.  klasse     0
3.  klasse     0
4.  klasse     0
5.  klasse     3
6.  klasse     0
7.  klasse     0
8.  klasse     0
9.  klasse     3 


Ved opskrivning til børnehaveklassen opkræves et ventelistegebyr på kr. 500. En indbetalingsmail vil blive tilsendt, når ventelistetilmeldingen er modtaget.

Klik her for at gå til tilmeldingsformularen