Læs mere om hvor vi har ledige pladser, og om vilkårene for opskrivning på skolens venteliste. Kontakt skolens sekretær Mette Møller Højland for yderligere information.

I skoleåret 2023/24 har vi ledige pladser på følgende årgange:

Årgang  Antal pladser

0.  klasse     0 
1.  klasse     0
2.  klasse     0
3.  klasse     0
4.  klasse     0
5.  klasse     0
6.  klasse     0
7.  klasse     0
8.  klasse     1
9.  klasse     3 

 

Ved opskrivning til børnehaveklassen opkræves et ventelistegebyr på kr. 500. En indbetalingsmail vil blive tilsendt, når ventelistetilmeldingen er modtaget.

Efter opskrivning har man selv ansvaret for at holde informationer om evt. ændret adresse, telefonnummer og e-mail opdateret på skolens venteliste. Dette kan ske ved henvendelse til skolens kontor. 

 

Klik her for at gå til tilmeldingsformularen