Velkommen til Dyhrs Skole - en skole med stærke værdier og gode resultater

Dyhrs Skole er grundlagt i 1881, og fra begyndelsen har en stærk faglighed været helt central i skolens værdigrundlag. Vores formålsparagraf tilsiger direkte, at skolens sigte er at føre "hver enkelt elev længst muligt frem i almen uddannelse". Det har vi som skole – sagt med ydmyg stolthed – været ret gode til.


Blandt Danmarks absolut stærkeste skoler

I sammenligninger fra CEPOS har vi år efter år placeret os blandt Danmarks absolut stærkeste skoler til at løfte eleverne fagligt. Denne høje faglighed vil vi fortsat kunne tilbyde bl.a. ved at være fuldt bevidste om, hvad der skaber en god skole som vores – med stærk fokus på personlig udvikling, faglighed og resultater.

Fortsat succes kræver omtanke og tilpasning

At have succes med høj faglighed kræver i dag noget andet end for blot 10-15 år siden. Vi forholder os til, at fremtidens uddannelser, job og arbejdsliv - bl.a. som følge af den teknologiske udvikling - ikke bliver, som vi kender det i dag. Derfor bliver det vigtigt, at eleverne ud over at være fagligt dygtige også er selvstændigt tænkende, nysgerrige, engagerede og samarbejdsvante. 


Sociale medier kræver dannelse

På samme måde forholder vi os til, at f.eks. de sociale medier har indflydelse på vores elevers identitetsdannelse, selvforståelse, normer, værdier og idealer. Vores fokus på høj faglighed og på at kunne føre hver enkelt elev længst muligt frem i uddannelse, indebærer, at vores elever skal blive selvstændige og kildekritiske med et moralsk kompas rundet af ordentlighed og forståelse af at være i et forpligtende fællesskab. Vi forholder os med andre ord didaktisk til både uddannelse og dannelse – og på en måde, så der kommer en positiv og konstruktiv synergi ud af det.


Et udviklende læringsmiljø

Med skolens fokus på faglighed, personlig udvikling og resultater er et godt og udviklende læringsmiljø helt afgørende. Vi har klare ambitioner og forventninger til både eleverne og os selv. Som elev på Dyhrs Skole skal man yde sit bedste under sin skolegang – og forældrene skal bakke op om dette. Elever og forældre kan forvente, at der er arbejdsro i timerne, tid til fordybelse og solid kvalitet i undervisningen. Vi har veluddannede lærere, der både har stor faglig viden og samtidig kan formidle og undervise med engagement, respekt og arbejdsglæde. Glæden er så vigtig for os, at den er en af vores 5 grundværdier. Vi vil have glæden med i undervisningen – og med den også en god trivsel. Begge er med til at skabe det gunstige læringsmiljø, hvor elevernes tryghed og selvtillid er fundamentet for den høje faglighed.


Stærk evalueringskultur

En anden væsentlig faktor for skolens gode resultater er en stærk evalueringskultur, hvor vi løbende måler elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen bruges til at vurdere, om undervisningen virker eller om noget evt. skal ændres. Den anvendes også i forhold til at kunne hjælpe elever, der måtte have brug for individuel støtte – eller kan magte endnu større udfordringer.


Respektfuldt samarbejde

Både i den daglige undervisning og generelt i samarbejdet mellem skole og hjem lægger vi den største vægt på, at enhver dialog og ethvert samarbejde er åbent, ærligt, loyalt, forpligtende samt respekt og tillidsfuldt. Disse værdier er helt centrale i vores værdigrundlag og samtidig afgørende for, at vi kan bibeholde trivslen, glæden og det høje faglige niveau.


Stærke værdier

Som nævnt arbejder vi helt bevidst med at sikre også fremtidig succes med høj faglighed. Vores arbejde med at udvikle stærke læringsmiljøer sker med fast grund under fødderne – med afsæt i et stærkt værdimæssigt ståsted, et kristent grundlag og en række fine traditioner, som er med til at skabe glæde, samhørighed og en historisk forståelse.


Karin Tellerup Have
Skoleleder