Velkommen til Dyhrs Skole - en skole med stærke traditioner og resultater

 Dyhrs Skole er en traditionsrig skole med et stærkt fokus på personlig udvikling, faglighed og resultater, og vi er en skole, hvor udfordringer til eleverne går hånd i hånd med en målrettet evalueringskultur.

Faglighed har siden 1881 været et klart og absolut mål hos os, og det er ufravigeligt: Elever, der vælger Dyhrs Skole, vil noget med deres uddannelse, og de vil noget fagligt. Både elever og forældre forventer, at her er arbejdsro og fornuftige rammer for indlæringen, samt at eleverne hos os får en solid indlæring baseret på professionalisme og kvalitet.

På Dyhrs Skole oplever eleverne hver eneste dag, at alle medarbejdere på skolen udviser stor glæde ved deres arbejde med børnene, anerkendelse, respekt og engagement. Dermed opnår eleverne en høj grad af trivsel, selvtillid og tryghed, som er forudsætningen for al indlæring.

Skolens medarbejdere er ambitiøse og veluddannede. Ikke kun har vi stor viden om vores fagområde, men vi har også stor viden om, hvordan man underviser, og ikke mindst har alle medarbejdere valgt at arbejde på Dyhrs Skole, fordi de kan lide at engagere sig i børn, i elevernes dannelse og uddannelse.

Yderligere en årsag til skolens gode resultater skyldes en evalueringskultur, hvor elevens udbytte af undervisningen måles, og hvor der sættes ind, såfremt en elev måtte have brug for hjælp eller yderligere udfordringer.

Evalueringen stiller spørgsmål som:

•  Hvor er vi ?
•  Hvad skal vi have fokus på ?
•  Hvad vil vi nå ?
•  Virker vores undervisning ?

Dermed skabes fokus, erkendelse og gensidig forståelse omkring, hvilke mål der skal nås.


Evalueringen benyttes af den enkelte lærer til også at vurdere, om undervisningen virker, eller om noget skal ændres.

Endelig er et forpligtende og tillidsfuldt samarbejde mellem Dyhrs Skole, og hjemmene en vigtig årsag til optimale resultater for hver enkelt elev. Dialogen er åben og ærlig – naturligvis med stor gensidig respekt og loyalitet.

Netop samarbejde, ansvarlighed, respekt, engagement og trivsel er værdier, som vi dagligt søger at bibringe vore elever. Som privatskole, der hviler på et kristent grundlag, har Dyhrs Skole et klart og kendt værdigrundlag, som både forældre, medarbejdere og elever er forpligtet af.

Meget er sket gennem Dyhrs Skoles lange historie – både med skolens fysiske rammer og måden at drive skole på. Seneste skud på stammen er en stor udbygning af alle skolens faglokaler og indførelsen af ny teknologi i alle klasselokaler.

Men i alt det nye, der sker, er skolens stolte traditioner stadig tydelige.

Vi er meget åbne over for nye tiltag og ideer, men det er ikke en evig flakken fra det ene til det andet. Vores identitet og traditioner må ikke gå tabt, selvom der sker meget i omverdenen. Traditionerne er de skikke, som fortiden har bragt med sig, og som er med til at give skolen sin identitet - og i dagligdagen oplever vi, at traditionerne skaber glæde og samhørighed for elever, forældre og medarbejdere og styrker tilhørsforholdet til Dyhrs Skole.

 

 
Karin Tellerup Have
Skoleleder