Gennem nogle år har skolen i samarbejde med Danmarks Private Skole arbejdet med fokus på samfundsansvar. 

Alle skolens medarbejdere har lagt et stort arbejde i at identificere, på hvilke områder skolen allerede påtager sig et samfundsansvar - et ansvar, der heldigvis på mange områder er et kendetegn for skolen.

Skolens samfundsansvar spænder lige fra anvendelse af miljøvenlige produkter, økonomisk støtte til familier, der har svært ved forældrebetaling, lige optagelsesmuligheder til etablering af solceller og håndtering af affald. Vi mere en opfylder de sociale klausuler ved ansættelse af medarbejdere på særlige skånsomme betingelser, vi tilbyder os i krisesituationer med undervisning af børn fra Ukraine og i 2015 af flygtningebørn, og vi har et stort ressourcecenter, der understøtter elever med særlige behov. Blot for at nævne nogle eksempler. 

I skoleåret 2023/24 har vi udvalgt tre områder, som vi vil arbejde særligt med: Et yderligere fokus på miljøfremmende foranstaltninger; en samlet uddannelse af personalegruppen i forhold til elever med forskellige forudsætninger; og at målrette information om de mange hjælpemuligheder, skolen yder, for at opnå mangfoldighed i elevsammensætningen Sideløbende arbejdes der naturligvis fortsat med mange andre tiltag.