Den kommunale tandpleje omfatter alle børn og unge fra 0-22 år. 

Eleverne fra Dyhrs Skole, der bor i Slagelse Kommune, tilbydes behandling på de klinikker, de er tilsluttet ved skolestart. Hvis man ønsker behandling på en af de andre klinikker i kommunen, skal dette blot aftales med den pågældende klinik.

I 4. og 6. klasse udføres det forebyggende arbejde på skolen af tandplejer og klinikassistent i form af klasseundervisning, gruppeprofylakse m.v., mens individuel forebyggende virksomhed varetages på selve klinikken af tandlægen og tandplejeren i samarbejde. Der er mulighed for at vælge privat tandlæge, hvis man ikke ønsker behandling på de kommunale klinikker.

Nærmere oplysninger om de forskellige muligheder kan fås på tandplejens hjemmeside: slagelse.dk/tandplejen eller ved henvendelse til tandplejens kontor, tlf: 58 57 42 20.