FACILITETER OG MATERIALER

 Udlån i en stor og alsidig fag- og skønlitterær bogsamling

Udlån fra klassesætsamling

Kataloger til AC-materialer, bøger, film mm.

Modtagelse og afsendelse af amtcentralmaterialer

Informationssøgning på internet og i fagbøger

Diverse lærermaterialer, bl.a. til timeløse fag

Spillefilm og fagfilm til undervisningsbrug

Fotokopiering

Plads og redskaber til bearbejdning og samling af div. opgaver

Plads til elevudstillinger

Udlån af AV-udstyr


BIBLIOTEKARERNE TILBYDER

Vejledning og samarbejde med elever og lærere omkring studiecenterets tilbud

Faglig inspiration og undervisningsmid-delforslag til konkrete opgaver

Medvirken til undervisningsforløb – også projektopgaven

Bibliotekskundskab

Vejledning i relevant brug af diverse kilder – herunder informationssøgning på internettet

Sammensætning af emne- og frilæsningssæt

Samarbejde med fagudvalg

Promovering af bøger, forfattere, temaer mm.

Et skub til læselysten

Arrangementer

Udstillinger

Åbenhed over for nye ideer, indkøb mm.