Studiecenteret er en del af skolens pædagogiske læringsmiljø. For eleverne betyder det en slags
forlængelse af klasseværelset, hvor diverse opgaver kan løses, bl.a. ved søgning i faglitteratur og/
eller på nettet. Ligeledes kan eleverne printe ud, fotokopiere, låne AV-udstyr, klippe-klistre m.m.

Fra 0.–9. kl. har man mulighed for en eller flere faste ugentlige bibliotekstimer med tilknyttet
skolebibliotekar og fokus på gode læseoplevelser.

For 0.–1. kl. er der i hver bibliotekstime højtlæsning af bibliotekaren. Desuden vil eleverne få en
løbende introduktion af bibliotekets opbygning.

Fra 3.-9. klasse er der mulighed for at blive præsenteret for spændende litteratur, lære om bibliotekets opbygning samt få hjælp til projektopgaver og danskopgaver.

Studiecenteret har åbent hver dag fra kl. 8.10 – 14.45. Eleverne fra 2.–9. kl. har desuden mulighed for at besøge Studiecenteret i 10- og 13-frikvarteret.