Prisen for SFO udgør i skoleåret 2024/2025:

1 - 10 timer ugentlig               kr.   790,- pr. måned i 12 mdr.

11 - 20 timer ugentlig              kr. 1.075,- pr. måned i 12 mdr.

21  +   timer ugentlig               kr. 1.370,- pr. måned i 12 mdr.

SFO har særskilt betaling for ferier. 

"PASSEREN" vil have åbent dagligt - undtagen lørdage, søndage, helligdage samt mellem jul og nytår.

På grund af tilskudsreglerne kan eleverne ikke udmeldes af ”PASSEREN” med virkning fra 1. maj – 31. juli, hvilket betyder, at en evt. udmelding skal være skolens kontor i hænde senest 15. marts – med virkning fra 1. april.

Ændringer af skolefritidsordningsmoduler skal ske senest den 15. sept. og/eller 15. december. Dog er det muligt at forældre, der pludselig kommer i en situation, hvor de skal have deres barn sat op i tid, vil kunne få lov til dette.

Ved evt. skemaændringer kan der naturligvis forekomme ændringer også i SFO’en.