Skolesundhedstjenesten hører under Center for Børn, Unge & Familie og er en del af Slagelse Kommunes sundhedsforebyggende arbejde med børn og unge. Sundhedsplejersken tilbyder en indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen, hvor der foretages
synsprøve, farvesansprøve, høreprøve, måling af højde og vægt samt en sundhedsorienterende samtale. Det er vigtigt, at I forældre deltager, da det er jer, der kender jeres børn bedst.

Eleverne i 1., og 5. klasse tilbydes en sundhedsorienterende samtale – enkeltvis eller i små grupper. Forud for sundhedssamtalen får eleverne et spørgeskema med hjem, hvor I som forældre kan give oplysninger om barnets trivsel og sundhedstilstand. Evt. ønsker om sundhedsemner kan oplyses. I 7. klasse tilbydes eleverne en synsprøve. Eleverne i 9. klasse tilbydes en udskolingsundersøgelse samt en høreprøve.

Sundhedsplejersken tilbyder undervisning i emner af sundhedsmæssig art – afhængig af alder og behov – f.eks. pubertet, sex, prævention og kønssygdomme. Sundhedsplejersken træffes som regel på skolen tirsdag og onsdag. 

Sundhedsplejerske Tina Bjerg Jørgensen og Lotte Brogård Carlsson fra Slagelse kommune er tilknyttet Dyhrs Skole. Tina kan kontaktes på tlf. 2880 1450, og Lotte på tlf. 2142 8041. 

Når sundhedsplejerskerne er på skolen holder de til i lokalet på 1. sal i Musik bygningen.   

Oversigtskort over skolen - klik her.