Skolesundhedstjenesten hører under Center for Børn, Unge & Familie og er en del af Slagelse Kommunes sundhedsforebyggende arbejde med børn og unge. Sundhedsplejersken tilbyder en indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen, hvor der foretages
synsprøve, farvesansprøve, høreprøve, måling af højde og vægt samt en sundhedsorienterende samtale. Det er vigtigt, at I forældre deltager, da det er jer, der kender jeres børn bedst.

Eleverne i 1., og 5. klasse tilbydes en sundhedsorienterende samtale – enkeltvis eller i små grupper. Forud for sundhedssamtalen får eleverne et spørgeskema med hjem, hvor I som forældre kan give oplysninger om barnets trivsel og sundhedstilstand. Evt. ønsker om sundhedsemner kan oplyses. I 7. klasse tilbydes eleverne en synsprøve. Eleverne i 9. klasse tilbydes en udskolingsundersøgelse samt en høreprøve.

Sundhedsplejersken tilbyder undervisning i emner af sundhedsmæssig art – afhængig af alder og behov – f.eks. pubertet, sex, prævention og kønssygdomme. 

Når sundhedsplejerskerne er på skolen holder de til i lokalet på 1. sal i Musik bygningen.   

Oversigtskort over skolen - klik her.