Skolens historie i korte træk
 

Den selvejende institution Dyhrs Skole

• I 1881 startede frøknerne Louise og Marie Branner en pigeskole i Sct. Peders præstegård.

• I foråret 1900 blev bygningen i Frederiksgade indviet og taget i brug.

• I 1903 indførtes mellem- og realeksamen.

• Fra skoleåret 1905-06 optog man også drenge på skolen.

• I 1907, hvor skolen skulle have ny leder, var der ingen, der havde mod og penge til at overtage skolen for egen regning, og derfor slog en kreds af borgere sig sammen
for at videreføre skolen. De stiftede aktieselskabet "Fremtiden", der ejede og drev skolen i de følgende 67 år under navnet Slagelse Private Realskole.

• Nye skolelove i 1958 og 1976 afskaffede først mellemskolen siden realafdelingen.

• I 1963 oprettedes den første børnehaveklasse på skolen.

• I 1971 skiftede skolen navn til Dyhrs Skole, som den gennem årtier uofficielt var blevet kaldt.

• I 1974 blev skolen en selvejende institution, således at det er forældrekredsen, der har det fulde ansvar for skolen og dens forhold.Følgende skolebestyrere har siden starten været ansat på skolen:

1881-1907 Louise og Marie Branner

1907-1936 H. Callisen Dyhr

1936-1943 A. Lunde-Christensen

1943-1953 Niels Storm

1953-1961 V. Wagner Jensen

1961-1978 Knud Geckler

1978-2003 Tage G. Arentsen

  
Siden 2004 har Karin Tellerup Have ledet skolen.

I 1969 oprettede skolen en viceskolelederstilling, som Gert Rosenberg har bestridt siden oktober 2014.

Gennem årene har skolen erhvervet ejendomme i Frederiksgade, Sct. Mikkelsgade og Valdemarsgade samt opført en ny hal, Dyhrs Hallen, så der kan drives moderne og tidssvarende undervisning.