Skolen råder over fuldt udbyggede faglokaler med alle nødvendige faciliteter til en varieret og spændende undervisning.

Vi har et 100 m2 stort fysiklokale og to store velindrettede natur/tekniklokaler med alle tænkelige måleinstrumenter og fortræffelige muligheder for laboratorieforsøg, der er medvirkende til at gøre undervisningen spændende og tidssvarende.

Skolens store biologilokale indeholder drivhus, køle- og varmeskabe til dyrkning, elevarbejdspladser til forsøg samt en unik stor samling af udstoppede dyr, hvor eleverne kan undersøge og ved selvsyn konstatere dyrenes egenart.

Et nyindrettet og nyudrustet håndarbejdslokale står til rådighed for undervisningen på 4.og 5. klassetrin, ligesom sløjd og billedkunst er ombygget og moderniseret.

I tilknytning til musiklokalet er etableret et lydstudie med mulighed for at optage elevers sang og spil på den instumentsamling, som de seneste år er blevet kraftigt udbygget.

Endelig blev skolens gymnastiksal gennemrenoveret i 2007, hvor også omklædningsrum blev ombygget. 

Dyhrs Skole opført i 2020 en ny hal, Dyhrs Hallen, så der kan drives moderne og tidssvarende idrætsundervisning.