Ud over forældrenes engagement i deres eget barns skolegang er der mulighed for at deltage aktivt i arbejdet om den enkelte klasse eller i skolens generelle aktiviteter.

Forældreråd:

Hver klasse har et forældreråd, som består af 4-5 forældre, der vælges på forældremødet.

Det er skolens erfaring, at en aktiv og velfungerende forældregruppe oftest leverer børn til en aktiv og velfungerende klasse, og skolen glæder sig altid over, når der oprettes forældreråd i de enkelte klasser.

Forældrerådets opgave er typisk at afholde sociale arrangementer i løbet af året, hvor såvel klassens børn som forældre deltager. Disse arrangementer, hvortil også klasselæreren inviteres, er af stor betydning, idet forældrene lærer hinanden at kende. Dermed fremmes en god indbyrdes kommunikation om både de situationer, hvor tingene går fint, men også om situationer, hvor der er problemer, der skal løses.

Dyhrs Skole har udarbejdet en folder til hjælp og inspiration for forældrerådet: forældrerådets rolle

 

Bestyrelse:

Forældre med særlig interesse og engagement i skolen kan søge valg til skolens bestyrelse.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges på skolens årlige generalforsamling, mens de to sidste udpeges af henholdsvis elevforeningen og Investeringsanpartsselskabet 'Fremtiden'.

Se mere om Bestyrelsens arbejde og sammensætning under Bestyrelsen her på hjemmesiden.