Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering anvendes som det bærende princip i alle fag og på alle klassetrin. Dermed tager undervisningen i videst muligt omfang udgangspunkt i hver enkelt elevs ressourcer med det mål, at hver eneste elev får det bedste udbytte af undervisningen og dermed de bedste resultater af sin skolegang.

Elevdifferentiering

I skolens ældste klasser differentieres undervisningen yderligere i fagene matematik, tysk og engelsk. Eleverne på en årgang deles i mindre hold og på tre niveauer – niveau 1, niveau 2 og niveau 3. På denne måde kan vi tilgodese elevernes evner og anlæg samt interesseområder bedst muligt. Undervisningen på niveau 1 foregår på små hold, hvor der er større mulighed for individuel hjælp til de
elever, der finder faget vanskeligt. Undervisningen stiler her mod indlæring af de grundlæggende færdigheder i faget. Undervisningen på niveau 2 er tilrettelagt med henblik på en høj grad af fordybelse i fagets mange aspekter. I undervisningen på niveau 3 arbejdes der med høje krav til fordybelse og til korrekthed. Det er skolens erfaring, at såvel fagligt stærke elever som de, der finder faget vanskeligt, har stort udbytte af denne holddeling. Dette bekræftes også af resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver.

Lærere med speciale i deres fag

På Dyhrs Skole varetages al undervisning af lærere, der er veluddannede i deres fag og nærer en brændende interesse herfor. Det betyder, at en klasse ofte har mange forskellige lærere - hver med deres fag, men dermed lærere, som ved, hvordan undervisningen giver de bedste resultater, og lærere, som har et stort fagligt overskud at øse af. Eleven vil i løbet af sin skolegang opleve lærerskift, når dette af faglige eller pædagogiske årsager måtte være relevant. På denne baggrund er undervisningen altid særdeles kvalificeret.

Undervisning på tværs af årgangen

Idrætsundervisningen fra 3. – 7. klasse læses på tværs af årgangene. Hertil kommer særlige forløb som emnedage, læsenat, forfatterbesøg, projektuger og andre anderledes skoleforløb, hvor der er mulighed for særlig fordybelse.

Dyhrs Skole tilrettelægger undervisningen således, at den er i overensstemmelse med skolens vedtagne principper om høj faglighed – herunder at «føre hver enkelt elev længst muligt frem i almen dannelse« og at «give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser bedst muligt«

Lektier

På Dyhrs Skole vil elever have lektier for dagligt som et supplement til undervisningen.
Lektier er en del af den træning, som hjælper eleverne til grundigt at få indlært de discipliner, som de er blevet undervist i på skolen.

Alle fag på Dyhrs Skole er obligatoriske.