To gange om året samles klassens lærere i et forum, hvor hver enkelt elevs trivsel, udvikling og sociale og personlige kompetencer drøftes. Hermed sikres, at der i fællesskab tages hånd om elever, hvis trivsel ikke er optimal, samt at klassen fungerer godt sammen.