Dyhrs Skole råder over et støttecenter, hvor der er tilknyttet uddannede støtteundervisnings- og testlærere.

Vi tilbyder støtteundervisning til de elever, der af forskellige årsager har behov for hjælp og støtte i det daglige arbejde i fagene dansk, matematik og engelsk.

En af grundideerne i skolens støtteundervisning er, at vi har fokus på en tidlig indsats. Målsætningen er, at vi allerede i skolens yngste klasser finder de elever, som har brug for særlig hjælp. En vigtig indsats i støtteundervisningen er, at vi tilbyder læsekurser for de elever i 1.-2. og 3. klasse, der har brug for et løft for at knække læsekoden.

Skolens støttecenter arbejder tæt sammen med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). PPR tester de elever, som skolen og forældrene i fællesskab indstiller. Når dette arbejde er færdigt, rådgives skolen og forældrene om, hvilke tiltag der er de mest optimale for det enkelte barns fremtidige undervisning og læring.

For at styrke samarbejdet mellem støttelærerne og forældrene har Dyhrs Skole indført logbøger, som følger eleverne, mens de modtager støtte. Disse logbøger benyttes sammen med forældreintra til at informere forældrene om det arbejde, der foregår i timerne, og dermed har forældrene mulighed for at være aktive medspillere til støtte og hjælp for barnet.