Hvert 3. år udarbejdes i samarbejde med skolens elevråd en stor undersøgelse af såvel elevernes fysiske som psykiske undervisningsmiljø. Undersøgelsen omfatter forhold som trivsel, mobning, lektiebyrde, lærernes vilje til at hjælpe, klasselokalernes indretning og meget, meget andet. Seneste undersøgelse er fra skoleåret 2020/21. 

Der udarbejdes en handleplan på baggrund af undersøgelsen, som vil kunne læses på skolens kontor, ligesom handleplanen kan læses ved at klikke på nedenstående:

Undervisningsmiljøvurdering for Dyhrs Skole