Ferie og fridage

Ikke alene for den enkelte elev, men for hele arbejdet i en klasse, kan forsømmelser blive ødelæggende. Skolen beder derfor forældrene om nøje at overveje ekstra frihed uden for skolens ferier, idet det er skolens opfattelse, at disse kan være med til at nedbryde barnets respekt for skolearbejdet.

Hvis der alligevel er behov for fritagelse fra undervisningen, skal skriftlig anmodning fra forældrene ske til elevens klasselærer i elevens kontaktbog i Forældreintra. Hvis det drejer sig om mere end 2 dage, skal der bedes fri via modtageren "Ferieanmodning" i kontaktbogen i Forældreintra. 

Ved fritagelse påhviler det elev og forældre at indhente lektier og den læring, der er foregået under fraværet. 


Sygdom

Efter udeblivelse fra undervisningen grundet sygdom skal begrundelse skrevet af forældre ske i elevens kontaktbog på Forældreintra. 

Fritagelse fra idrætsundervisningen 

Elever kan fritages helt eller delvist fra idrætsundervisningen, hvis der er helbredsmæssig begrundelse herfor. Elever der er fritaget for fysisk aktivitet skal overvære timerne, da de kan have udbytte af at iagttage idrætsaktiviteterne. 

Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder efter aftale med hjemmet, og de pågældende lærere afgørelse om, hvordan timerne skal anvendes.

Fritagelse kan ske:
- For kortere perioder, dog højst fire sammenhængende uger, på grundlag af skriftlig anmodning fra hjemmet. Anmodningen skal angive fritagelsens varighed, omfang og årsag. 

- For perioder ud over fire sammenhængende uger på grundlag af lægeattest. I tilfælde, hvor hindringen for den fysiske aktivitet er åbenbart indlysende, er lægeattest ikke nødvendig. Lægeattesten skal angive fritagelsens årsag, omfang og varighed. Lægeattesten sendes af lægen til skolens ledelse.  


Konfirmation

Konfirmationsforberedelse henlægges til 7. skoleår, og er placeret onsdag efter kl. 14.00.


Blå Mandag

Eleven har én fridag i forbindelse med selve konfirmationen. Mandag efter konfirmationen er således fridag, hvis ikke hele eller dele af klassen ønsker at afholde en fælles fridag.