Kommunikationen mellem skole og forældre er væsentlig for, at elevens dagligdag fungerer.

For at sikre, at såvel skolen som forældrene er velorienterede om væsentlige forhold vedrørende det enkelte barn og barnets klasse, har skolen etableret faste kommunikationsformer:

Meddelelsesbøger og anden kontakt sikrer, at hverdagen fungerer. Her gives små informationer fra skole til hjem og omvendt.
Forældre er desuden altid velkomne til at kontakte pædagoger, lærere eller skolens ledelse, hvis der er ting, der skal drøftes - på samme måde som forældre kan forvente at blive kontaktet, hvis vi har forhold, vi ønsker at tale om.

Forældresamtaler afholdes 2 gange årligt i forlængelse af karakterbogen, og her kan forældre tale med såvel klasselærer som alle barnets øvrige faglærere. På Dyhrs Skole er hvert eneste fag vigtigt, og forældresamtaler med øvrige faglærere kan være med til at give forældrene et helhedsbillede af barnets trivsel og faglige niveau.

Forældremøder afholdes i august eller starten af september. Her møder forældrene klassens eventuelle nye lærere og får en præsentation af skolens fag. Der orienteres tillige mere bredt om klassens dagligdag og elevernes indbyrdes relationer.

 

Forældreintra 

Pr. 1. august 2010 benytter Dyhrs Skole Internetportalen, Forældreintra, hvor forældre kan finde oplysninger om barnet og barnets klasse.

Her kan man eksempelvis finde skoleskema, mødeindkaldelser, billeder fra klassen, breve fra skolen og meget mere. Desuden giver Forældreintra mulighed for på en nem og enkelt måde at kommunikere med lærere eller andre forældre.

Forældreintra skal sikre, at forældrene får flest mulige informationer fra skolen og er et redskab til hurtig og effektiv kommunikation.

Forældreintra erstatter dog ikke, at forældre og skole ringer sammen eller mødes, når det er nødvendigt. Det er således vigtigt at bruge den rette kommunikationsform i de enkelte situationer.

Personlig kontakt til den enkelte lærer kan ske via telefon eller mail.