Skolepenge udgør i skoleåret 2018/2019:

0. - 2. klasse    kr. 1.030,- pr. mdr. i 12 mdr.
3. - 4. klasse    kr. 1.070,- pr. mdr. i 12 mdr.
5. - 7. klasse    kr. 1.090,- pr. mdr. i 12 mdr.
8. - 10. klasse  kr. 1.160,- pr. mdr. i 12 mdr.

Ifølge lov om Frie Grundskoler yder staten tilskud til driften af Dyhrs Skole, og forældrene betaler en mindre del.

På Dyhrs Skole ydes der forældremoderationer, således at der for samboende biologiske/adopterede søskende og halvsøskende betales 50 % for 3. barn og 25 % for 4. barn.


Fripladser

Skolen råder over midler til uddeling af fripladser og kan derfor i begrænset omfang tildele hel eller delvis friplads. Friplads tildeles for et år ad gangen. Ansøgning herom skal være indgivet inden den 8. juni. Skolen informerer alle forældre i maj måned om fripladsordningen, hvorefter ansøgningsskema fås på skolens kontor. Ansøgning om hel- eller delvis friplads kan ske på skolens kontor.