Ved hvert skoleårs begyndelse udarbejder klassen sammen med klasselæreren et sæt sociale spilleregler for det kommende år. Der defineres, hvad klassen er fælles om, og hvad der skal til for at skabe en god klassekultur og et fælles ståsted.

De sociale regler omhandler
• hvad klassens elever skal gøre sig umage for at opfylde året igennem
• hvordan den enkelte elev kan bidrage til, at en klasse fungerer godt for alle
• hvordan eventuelle konflikter løses.

Klasselærer og kernelærere udarbejder ligeledes en plan for, hvilke sociale mål og fokusområder der arbejdes med i klassen i skoleåret.