Skolens vision og værdigrundlag

- det specielle ved Dyhrs Skole. Dét, der adskiller os, fremhæver os og gør os attraktive for elever og medarbejdere

Skolens vision, mission og værdigrundlag fortæller, hvad vi stræber efter, og hvad vores drømmeposition som skole er. Gennem et omfattende arbejde har skolens medarbejdere og forældrerepræsentanter i bestyrelsen formuleret skolens værdigrundlag. Værdierne er skolens "Hvorfor gør vi...?", og alle forældre, elever og medarbejdere forventes at handle i overensstemmelse med disse. 

Derfor er det vigtigt at levendegøre værdierne, så også skolens elever ved, hvordan de forventes at handle over for andre mennesker og i forhold til at modtage undervisning. Dette vigtige arbejde sker i samarbejde med elevrådet. I dagligdagen søger vi også med billeder og ord at minde om. hvordan man bliver en god kammerat, en god skoleelev og medvirker til, at Dyhrs Skole er et rart sted at gå i skole. 

 

Vision

Dyhrs Skole er den skole, der mest ambitiøst bringer hver enkelt elev længst muligt i uddannelse og dannelse.

Dyhrs Skole er den skole, som alle forældre, elever og medarbejdere i lokalområdet ønsker at være en del af. 

Kvalitet

- Vi udfordrer hver elev fagligt mest muligt
- Vi er dedikerede og gør os umage
- Vi er tydelige i krav og forventninger
- Medarbejderne er kompetente

Ordentlighed 

- Vi behandler hinanden med respekt og hjælper, hvor vi kan 
- Vi er sandfærdige og til at stole på 
- Vi ved, hvordan vi skal opføre os i givne situationer
- Vi respekterer retten til at være forskellige og udvise empati for hinanden 
- Vi står ved det, vi tror på 

Forpligtende fællesskab

- Vi er alle ansvarlige for det gode fællesskab
- Vi udnytter hinandens kompetencer
- Vi skaber rammer for samhørighed
- Vi kan i situationer sætte egne behov i baggrunden for fællesskabets bedste
- Vi værner om skolens værdier
- Vi involverer os positivt og konstruktivt og drager omsorg for hinanden 

Traditioner

- Vi markerer særlige dage 
- Vi skaber en genkendelig og forudsigelig hverdag
- Vi fremmer dansk sangskat med morgensang hver dag
- Vi værner om traditioner, der er en del af skolens identitet
- Vi tager på særlige dage afsæt i skolens historie

Glæde

- Vi fokuserer på det positive
- Vi gør os umage overfor hinanden og stræber efter et godt miljø for alle
- Vi skaber positive læringsmiljøer
- Vi etablerer udemiljøer, der inviterer til sjove aktiviteter
- Vi hilser venligt på hinanden