Skolens vision og værdigrundlag

- det specielle ved Dyhrs Skole. Dét, der adskiller os, fremhæver os og gør os attraktive for elever og medarbejdere

Skolens bestyrelse har sammen med medarbejderne udarbejdet en vision, en mission samt et værdigrundlag for Dyhrs Skole - og lagt strategier for, hvad der skal være fokus på for at nå nærmere denne vision.

Et spændende arbejde om dét, som vi stræber efter, og skolens drømmeposition. 

Vision

Dyhrs Skole er den skole, der mest ambitiøst bringer hver enkelt elev længst muligt i uddannelse og dannelse. Dyhrs Skole er den skole, som alle forældre, elever og medarbejdere i lokalområdet ønsker at være en del af. 

Om skolens værdier

Det har haft høj prioritet for skolen at formulere og levendegøre skolens værdigrundlag. Værdierne er nemlig skolens "Hvorfor gør vi...?" og er derfor vigtige i dagligdagen. 

Skolens samlede medarbejderstab og forældrerepræsentanter har arbejdet med at formulere fem af de vigtigste værdier, der kendetegner skolen, og som alle med tilknytning til skolen forventes at handle i overensstemmelse med:


Kvalitet

- Alle elever udfordres mest muligt
- Vi er dedikerede og gør os umage
- Tydelige krav og forventninger
- Kompetente medarbejdere

Ordentlighed 

- Respekt for forskellighed
- Ærlighed og hjælpsomhed
- God opførsel i alle situationer
- Empati for hinanden 
- Vi står ved det, vi tror på 

Forpligtende fællesskab

- Alle er ansvarlige for det gode fællesskab
- Brug hinandens kompetencer
- Skabe rammer for samhørighed
- Fællesskabets bedste fremfor egne behov
- Værne om skolens værdier
- Engagement og omsorg for hinanden 

Traditioner

- Særlige dage markeres 
- Genkendelig og forudsigelig hverdag
- Morgensang med sange fra den danske sangskat
- Traditioner er en del af skolens identitet
- På særlige dage tages afsær i skolens historie

 

Glæde

- Fokus på glæde og det positive
- Vi stræber efter et godt miljø for alle
- Positive læringsmiljøer
- Udemiljøer, der inviterer til sjove aktiviteter
- Vi hilser venligt på hinanden