Skolens vision og værdigrundlag

- det specielle ved Dyhrs Skole. Dét, der adskiller os, fremhæver os og gør os attraktive for elever og medarbejdere

Skolens bestyrelse har sammen med medarbejderne udarbejdet en vision, en mission samt et værdigrundlag for Dyhrs Skole - og lagt strategier for, hvad der skal være fokus på for at nå nærmere denne vision.

Et spændende arbejde om dét, som vi stræber efter, og skolens drømmeposition. 

 

Om skolens værdier

Det har haft høj prioritet for skolen at formulere og levendegøre skolens værdigrundlag. Værdierne er nemlig skolens "Hvorfor gør vi...?" og er derfor vigtige i dagligdagen. 

Skolens samlede medarbejderstab og forældrerepræsentanter har arbejdet med at formulere fem af de vigtigste værdier, der kendetegner skolen, og som alle med tilknytning til skolen forventes at handle i overensstemmelse med.

  • Kvalitet
  • Ordentlighed
  • Forpligtende fællesskab
  • Traditioner
  • Glæde


Vision

Dyhrs Skole er den skole, der mest ambitiøst bringer hver enkelt elev længst muligt i uddannelse og dannelse.
Dyhrs Skole er den skole, som alle forældre, elever og medarbejdere i lokalområdet ønsker at være en del af.