Dyhrs Skole er bygningsmæssigt opdelt i mange dele, men især én del skiller sig ud: ”Annekset”, som befinder sig på den modsatte side af Frederiksgade i forhold til hovedskolen.

Når man går i 0. klasse eller i 1. klasse på Dyhrs Skole, så foregår dagligdagen på Annekset. Her deler de pladsen med PASSEREN, der er skolens fritidsordning. De børn, der dagligt er på Annekset, har god plads til at boltre sig på og kan frit og uforstyrret fra resten af skolen lege og lære både inde og ude. Især overgangen fra børnehave til skole er vigtig at sætte i fokus.

For både forældre og børn er tryghed og trivsel et af nøgleordene for skolestarten. Derfor er det rart at byde velkommen til Annekset, hvor det enkelte barns udfoldelse, udvikling og trivsel har gode betingelser.

De voksne på Annekset kender børnene og ved, hvilken klasse de hører til i. Omvendt kan børnene hurtigt genkende de voksne og dermed opbygge den fornødne og meget vigtige tillid til lærerne.

Dette er en stor tryghed for børnene, især i skolegården, hvor man kan få brug for en gårdvagt til at hjælpe med enten trøst eller konfliktløsning. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt. Vi oplever glade og harmoniske børn, der hurtigt magter de nye omgivelser og som føler sig hjemme og velkomne på deres nye skole.

Se skolens film om indskolingen på Dyhrs Skole - afspil film