Overordnet set behøver Dyhrs Skole kun tre regler for samvær:

 

1. Vis respekt for undervisningen

2. Vis respekt for hinanden

3. Vis respekt for omgivelserne.

 

Disse enkle regler udmøntes dog i et mere præcist regelsæt, som kan læses her.