Dyhrs Skole er en fri grundskole baseret på et klart værdigrundlag, og derfor forventer vi, at forældre, som har valgt skolen for deres børn, er loyale over for dette værdiggrundlag og har en markant interesse i at udvikle et positivt og frugtbart samarbejde med os om den fælles opgave: at styrke barnet bedst muligt såvel personligt som fagligt.

Et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at elever, forældre og lærere trives i det daglige samvær. Samarbejdet bygger derfor på tillid. Når den gensidige, basale tillid er til stede, opnås den følelse af tryghed, som er nødvendig for en god skolegang.

Dyhrs Skole vil altid bestræbe sig på at have en positiv, åben og ligeværdig dialog med forældre om hvert enkelt barn.

Den tætte dialog sammenholdt med et højt informationsniveau sikrer, at forældrene altid ved, hvad der foregår i den enkelte klasse og på selve skolen.

Det er uhyre sjældent, at et samarbejde med et hjem må ophøre, og i sådanne situationer følges denne procedure, som følger børnekonventionen.