Skolefritidsordningen på Dyhrs Skole hedder ”Passeren”, og hver dag mødes 250 nysgerrige og glade børn her sammen med 11 pædagoger i trygge rammer.

I Passeren oplever børnene et frirum, hvor der er mulighed for at lege frit og knytte venskaber på tværs af alder og klasse. Børnene har ”Frihed under ansvar” – hvilket for os betyder, at børnene og deres kammerater skal have det godt med de valg, som det enkelte barn træffer omkring sin fritid i SFO.

Vores kerneydelse kan kort udtrykkes således: Vi søger at lære børnene at mestre hverdagen og hverdagssituationer, og vi arbejder således meget målrettet med at udfordre børnene og give dem mulighed for udvikling.

Derfor har vi læreplaner på følgende områder:

- Barnets alsidige personlighedsudvikling
- Sociale kompetencer
- Sprog
- Krop og bevægelse
- Natur og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer og værdier
- Rummelighed
- Tværfaglighed

Børnene møder altid positive voksne, som har tid og lyst til at lytte og involvere sig, og det er kendetegnende for vores samvær med børnene, at vi har fokus på børnenes ressourcer frem for begrænsninger.

 

Den daglige rytme.

Alle børn mødes i SFOéns egen bygning om morgenen, hvor pædagoger er klar til at modtage børnene.

Hver årgang fungerer som en enhed for sig selv. Vi tilpasser vore aktiviteter efter børnenes behov, hvorfor aktiviteter, frugtordninger og indre struktur kan være lidt forskellig fra årgang til årgang.

Vi benytter os ligeledes af skolens faciliteter, som gymnastiksal, Valdemarssal, musiklokale samt studiecenter, ligesom vi jævnligt har aktiviteter ude af huset – det være sig i Anlægget, Svømmehallen, skoleskoven, bowling, biblioteket og spændende besøg på forældrenes arbejdspladser.

 

Traditioner

Fælles for alle årgange er SFOéns traditioner:
- Loppemarked, hvor alle børn kan have loppeeffekter med hjemmefra - og det genlyder af høje råb om køb og salg i hele SFO
- Juleafslutning, hvor vi inviterer børn og forældre til julegløgg og æbleskiver omkring bålet.
- Fastelavn, hvor vi i bålhuset og evt. på fodboldbanen slår katten af tønden, samt i kyllinggården for 2., 3. og 4. klasse.
- Vilde Vulkaner (3. Klasse), hvor 3. Klasserne er til 3 dages skøn musikfestival i Vordingborg


Samarbejde med skolen

I skolen og i SFO vægter vi samarbejdet omkring børnene højt. Det gør vi bl.a. ved at lærerne efter sidste time overdrager børnene til pædagogerne, hvilket sker hos børnehaveklasserne og 1. klasserne. På den måde ved vi, hvordan skoledagen er gået for det enkelte barn, og den daglige kontakt mellem pædagoger og lærer gør, at børnene i høj grad føler sig trygge ved skiftet fra skole til SFO. Den daglige kontakt og dialog med læreren sætter pædagogerne i stand til at møde børnene med deres forventninger til eftermiddagen – om det f.eks. er trætte børn, er glade børn, er børn, der har brug for fysisk udfoldelse, eller børn der har brug for nærvær.

Vi har et højt informations og kommunikationsniveau mellem skole og SFO, og det er med til at sikre, børnenes trivsel. Lærer og primærpædagog mødes en gang om måneden, hvor vi taler om vore observationer og iagttagelser, hvad der rør sig i klassen, børnenes trivsel og børnenes generelle udvikling,.

To gange om året mødes klasselærer, faglærere og primærpædagog, hvor vi taler om trivsel og udvikling for det enkelte barn. Det er også her vi planlægger de tværfaglige forløb, som bliver afholdt i løbet af året.

 

Forældresamarbejde

Den daglige forældrekontakt mellem SFO og forældre er intenst og væsentligt og præget af ligeværd og gensidig respekt. Vi har et fælles mål: de bedste og mest optimale rammer for i deres tid i SFO.

Udover den daglige dialog har vi fastlagte arrangementer:

- Forældremøde, hvor vi fortæller forældrene om, hvilke planer, aktiviteter og indsatsområder vi har for indeværende år.
- Forældresamtaler, hvor forældrene mødes med primærpædagogen i en dialog om barnets trivsel.

 

Åbningstid og priser for Passeren

Passerens tlf.nr: 5850 0656 - Mail: sfo@dyhrs-skole.dk


SFOéns daglige åbningstid er mandag til fredag fra kl. 06.30-17.00. SFOén har lukket mellem jul og nytår.


Prisen for SFO udgør i skoleåret 2024/2025:

1) 1-10 timer ugentlig kr. 790,- pr. mdr. i 12 mdr.

2) 11-20 timer ugentlig kr. 1.075,- pr. mdr. i 12 mdr.

3) 21- timer ugentlig kr. 1.370,- pr. mdr. i 12 mdr.

SFO har særskilt betaling for ferier

 

Møder barnet på skolen før kl. 7.50, skal barnet benytte morgenpasser.

I øvrigt henvises der til Passerens egen pjece.

 

Tilmelding til Passeren - klik her. Åbner som PDF-dokument.