Talentarbejde på Dyhrs Skole


Et af kendetegnene ved Dyhrs Skole er høj faglighed herunder at ”føre hver enkelt elev længst muligt frem i almen dannelse” og at ”give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt” (Citat fra skolens formålsparagraf).


Definition af ”talent”

”Talent er, når børn og unge i uddannelsessystemet:
• Har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder
• Har lysten og viljen til at yde en særlig indsats
• Har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres”.
(Fra undervisningsministeriets talentrapport 2011)

Vores målsætning på talentområdet er:

• fortsat at tilbyde holddeling på 3 niveauer i udskolingen i fagene engelsk, tysk og matematik
• at kunne tilbyde særligt talentfulde elever i matematik at deltage i camps hos Science Talenterne
• at kunne tilbyde særligt talentfulde elever i udskolingen mulighed for at dygtiggøre sig via Master Class Junior hos Science Talenterne i naturfag
• at kunne tilbyde særligt talentfulde elever i udskolingen mulighed for at dygtiggøre sig på talent-camps i fagene dansk, engelsk og matematik via Talentcamp.dk
• på sigt at kunne tilbyde specielle forløb for elever på mellemtrinnet med særlig begavelse/faglig nysgerrighed
• på sigt at få uddannet talentvejledere til skolen

 Dyhrs Skole har i mange år været med i Grundskolenetværket i ScienceTalenter i Sorø. Vi har hvert år pladser i MasterClass junior, hvor udvalgte elever i løbet af et skoleår kommer afsted på camps med naturfagligt indhold. MasterClass Junior er et flerårigt supplerende inspirations- og undervisningsforløb for de mest talentfulde elever i naturvidenskab og matematik. Eleverne udvælges af deres naturfagslærere og klasselærere.


Dyhrs Skole har indgået samarbejde med Talentcamp.dk.

Formålet med talentcamps for talentfulde elever i 7. – 9. klasse med særlig lyst og interesse for at blive udfordret endnu mere er:
• at etablere en undervisning, der tilgodeser elever med særlige kræfter (fagligt og personligt) og stor interesse for skolearbejdet
• at etablere et undervisningsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at blive udfordret på et højere niveau og modtage supplerende undervisning/materialer
• at skabe kultur for, at det er ”in” at arbejde intensivt med skoleopgaverne
• at der etableres et fagligt og socialt netværk for elever med interesse inden for særligt tre områder:
- matematik
- engelsk
- dansk

Der arrangeres camps i forlængede weekends i løbet af skoleåret i hele Danmark. Talenteleverne bliver udpeget i et samarbejde mellem faglærerne. Det er de dygtigste og mest motiverede elever på årgangen, der får tilbuddet. Skolen betaler deltagerafgift og transport. Se evt. mere på http://talentcamp.dk/