Dyhrs Skole bestræber sig på at have et højt informationsniveau.
Således kan forældre orientere sig i skolens hverdag og deres barns skolegang blandt andet via:


Årsskriftet og skolens hjemmeside giver informationer om skolen til elever og forældre og andre interesserede.

Karakterbog gives 3 gange årligt fra 0. klasse til og med 9. klasse. Den indeholder en fyldig beskrivelse af elevens faglige niveau i forhold til skolens læseplaner, en beskrivelse af elevens trivsel, samt vurdering af dennes lyst til og mulighed for at indgå i et forpligtende fællesskab.

Karakterbogen, der gives ved skoleårets afslutning indeholder standpunktskarakterer og resultaterne opnået ved årsprøver.

Nyhedsbreve fra klasselæreren om trivsel, arrangementer, undervisningsforløb og løst og fast fra dagligdagen i klassen.

Dyhrs Nyt indeholder skolelederens tanker og forhold af almen karakter vedr. Dyhrs Skole og privatskoleverdenen. Udkommer 5-6 gange årligt.