Lejrskoler - har både et fagligt og socialt sigte

I 4. og 8. klasse er der tradition for at tage på lejrskole. Lejrskolerne er obligatoriske og har både et fagligt og et socialt sigte. Selv om arbejdsprogrammer, arbejdsområder og lokaliteter er meget forskellige og varierede, er der for alle klassetrin tale om undervisningsforløb, hvor der skal præsteres et arbejde i grupper eller enkeltvis. På en lejrskole er der mulighed for på en anderledes måde end hjemme at fordybe sig i forskellige opgaver.

For alle lejrskoler på Dyhrs Skole er der forud for den endelige planlægning udarbejdet en formålsbeskrivelse. Hvert programpunkt er nøje gennemtænkt, og der evalueres på målene efter endt tur.

Hvis man stiller sig de samme spørgsmål, så får man også de samme svar! På samme måde er det med samværet mellem mennesker: Hvis man altid er i det samme miljø, ser man kun de samme sider af hinanden – og får ikke øje på de skjulte ressourcer og muligheder hos hverandre.

Som lærer er det meget givende at møde sine elever i helt andre omgivelser end vanligt, ligesom eleverne på en lejrskole oftest bliver klogere både på hinanden og sig selv. Lejrskoleaktiviteter er altid medvirkende til at  styrke kammeratskabet og sammenholdet i en klasse.

Lejrskolen på 4. årgang holdes på Vestsjælland og lejrskolen på 8. årgang holdes i Danmark.

Beskrivelse af lejrskolens indhold udsendes af klasselæreren i forbindelse med lejrskoleopholdet.