Vejledningen af skolens elever med henblik på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse udføres af uddannelsesvejleder Susan Tangrid fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Vestsjælland. UU Vestsjælland forestår vejledningen i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Vejledningen gives efter Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Nærmere om lovgrundlaget og UU Vestsjællands ydelser kan ses på www.uuvestsjaelland.dk

Susan Tangrid kan træffes efter aftale. 
Kontakt: Tlf. 3010 6964 
E-mail: susan@uuvestsjaelland.dk

Vejledningen af skolens elever om valg af uddannelse og erhverv ligger i forlængelse af:

• Elev-evalueringen i henhold til folkeskoleloven.
• Klassens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og    
   arbejdsmarkedsorientering (UEA) i hele skoleforløbet.
• Elevens uddannelsesplanlægning i folkeskolen.
• Udarbejdelse af uddannelsesbog og uddannelsesplan.
• Forskellige vejledningsaktiviteter.
• Individuelle og kollektive samtaler i forløbet fra 6.-10. klasse.
• Introduktionskurser i 8. klasse.
• Erhvervspraktik i 9. klasse.
• Eventuel brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse.
• Brobygning til ungdomsuddannelser i 10. klasse


Mere information om uddannelse og erhverv samt om uddannelsesbog og uddannelsesplan kan ses på www.ug.dk og www.minfremtid.dk – brug UNI-login.