På Annekset råder skolens yngste elever og SFO over en skolegård med mange muligheder for fælles beskæftigelse i frikvartererne og fritiden. Skolegården er i efteråret 2015 istandsat med et klatretårn og en ny "strabadsbane" som legeplads, og ud mod Frederiksgade er der i 2016 etableret trampoliner. 

Skolegården på den store skole har været under stor forandring. Således er der for få år siden etableret boldgård, gyngeområde og aktivitetsområder med rig mulighed for bordtennis, klatre-, rutche- og balancelege samt flere trampoliner. I 2022 blev skolegården udvidet med endnu et område med aktiviteter og hyggerum. 

Skolegårdene indrettes med fokus på fysisk udfoldelse og fællesskab.