• 10. september 2021


Eleverne fra 2.c og 3.c har ofte fællestimer i dansk om fredagen. Faglighed og trivsel er i fokus.

Denne fredag har de sammen afholdt Den Store Læsedag. Børnene har lavet huler og læst sammen. 

Når to årgange har undervisning sammen, er der en større mulighed for undervisningsdifferentiering, ydermere styrkes det sociale liv i frikvartererne børnene imellem.

Se de hyggelige billeder i galleriet.