• 17. november 2023


Igen i år blev der på Dyhrs Skole afholdt workshop for elever med ordblindhed/læse-skrivevanskeligheder og deres forældre.

I uformelle rammer var det muligt for elever og forældre at tale om hvad der fylder, når man har læse-skrivevanskeligheder, og hvad der fylder som forældre til et barn med disse vanskeligheder.

Med udgangspunkt i dette blev der talt om ordblindhed, hjælpemidler, forventninger og krav. Alt sammen med fokus på, hvordan man som forældre og skole kan støtte op om eleverne, så de bliver mest muligt selvhjulpne.

Sidst men ikke mindst blev det elevernes tur til at undervis forældrene i brugen af læse-skriveprogrammer, hvilket gav mange gode snakke mellem forældre og elever. Der blev ivrigt delt tips og tricks og talt om de muligheder og udfordringer, som de forskellige tekniske hjælpemidler fører med sig.

Se flere billeder i galleriet.