• 18. januar 2019

Det er en god dag på Dyhrs Skole!

I dag har medierne offentliggjort, at Dyhrs Skole blandt alle landets mere end 1.400 skoler er den, der bedst løfter elevernes faglige niveau.

Elever på Dyhrs Skole opnår således et karaktergennemsnit, der er 1,2 højere end skoler, der ligner Dyhrs Skole (elevmæssigt, forældrebaggrund m.m.).

Det resultat opnår vi ved vores målrettede indsats for, at eleverne trives på skolen og har lyst til at dygtiggøre sig; ved at medarbejderne skaber et varmt og godt undervisningsmiljø; og ved et tæt samarbejde og stor opbakning fra forældrene.

Vi har grund til at glæde os, og vi har grund til at være stolte.

Bedste hilsener
Karin Tellerup Have

 

 Klik her og se den samlede oversigt på Cepos hjemmeside.

 

Kilde: Cepos