Den kommunale tandpleje omfatter alle børn og unge fra 0-17 år inklusive. 

Eleverne fra Dyhrs Skole, der bor i Slagelse Kommune, tilbydes behandling på de klinikker, de er tilsluttet ved skolestart. Hvis man ønsker behandling på en af de andre klinikker i kommunen, skal dette blot aftales med den pågældende klinik. Slagelse Kommune har ikke for tiden egen specialtandlæge, men børnene visiteres af specialtandlæge i tandregulering i 3. og 6. klasse. Børn, der i henhold til gældende lov skal tilbydes tandreguleringsbehandling, får tilbudt denne behandling på en af kommunens klinikker i Slagelse eller Vemmelev.

I 4. og 6. klasse udføres det forebyggende arbejde på skolen af tandplejer og klinikassistent i form af klasseundervisning, gruppeprofylakse m.v., mens individuel forebyggende virksomhed varetages på selve klinikken af tandlægen og tandplejeren i samarbejde. Der er mulighed for at vælge privat tandlæge, hvis man ikke ønsker behandling på de kommunale klinikker.

Nærmere oplysninger om de forskellige muligheder kan fås på tandplejens hjemmeside: slagelse.dk/tandplejen eller ved henvendelse til tandplejens kontor, tlf: 58 57 42 20.