Dyhrs Skole råder over et specialundervisningscenter, hvor der er tilknyttet uddannede specialundervisningslærere. Vi tilbyder specialundervisning til de elever, der af forskellige årsager har behov for hjælp og støtte i det daglige arbejde i fagene dansk, matematik og engelsk.

En af grundideerne i skolens specialundervisning er, at vi har fokus på en tidlig indsats. Målsætningen er, at vi allerede i skolen yngste klasser finder de elever, som har brug for særlig hjælp. En vigtig indsats i specialundervisningen er, at vi tilbyder læsekurser for de elever i 1., 2. og 3. klasse, der har brug for et løft med at knække læsekoden.

Skolens specialundervisningscenter arbejder tæt sammen med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). PPR tester de elever, som skolen og forældrene i fællesskab indstiller. Når dette arbejde er færdigt, rådgives skolen og forældrene om hvilke tiltag, der er mest optimale for det enkelte barns fremtidige undervisning og læring.

For at styrke samarbejdet mellem specialundervisningslærere og forældre har Dyhrs Skole indført logbøger, som følger eleverne, mens de modtager specialundervisning. Disse logbøger benyttes til at informere forældrene om det arbejde, der foregår i timerne, og dermed har forældrene mulighed for at være aktive medspillere til støtte og hjælp for barnet.

I specialundervisningen tilbyder vi forskellige forløb alt efter behov. Ud over længere individuelle forløb tilbydes også kortere, faglige løft. Det er et koncentreret undervisningsforløb med flere ugentlige timer i specielle faglige discipliner i dansk og matematik.