Blandt de mange tilbud om ungdomsuddannelser har Dyhrs Skole sit helt eget koncept: 

Vi kalder det en før-gymnasial 10. klasse.

”Få et fagligt overskud” er mottoet for uddannelsen, der har et udpræget bogligt sigte, hvor eleverne både lærer arbejdsmetoder, udvikler gode arbejdsvaner og styrker deres faglighed i alle fag.

Skoleåret henvender sig til de elever, der ved, at de vil på en gymnasial uddannelse efter 10. klasse, og der ligger en klar forventning til eleverne om, at de deltager aktivt og er motiverede til at forbedre deres faglige standpunkt.

Eleverne undervises i de kompetencegivende fag som dansk, matematik, fysik/kemi, samfundsfag, tysk og engelsk. Men derudover har eleverne også fag, der hedder studieteknik, hvor der undervises i almen studieforberedelse, ligesom de i tilknytning til idrætstimerne har faget anatomi og fysiologi.

Desuden deltager eleverne i en studierejse til en storby i Europa, introdage, på uddannelsesmesse og i et gymnasialt brobygningsforløb.

Vi lægger vægt på gode færdigheder i dansk, sprog, matematik og fysik, og der undervises med henblik på at aflægge 10. klasseprøven FP10.

10. klasse på Dyhrs Skole er for de elever, der er parate til et fagligt udfordrende skoleår.

Læs mere i brochuren: Før-gymnasial 10. klasse på Dyhrs Skole.

Pris for 10. klasse i skoleåret 2018/19: kr. 1.160,- pr. måned i 12 måneder. 

Klik her for at gå til ventelistetilmelding

 

Orienteringsmøde i januar 

Hvert år i januar afholdes der orienteringsmøde vedr. opstart i 10. klasse for elever på skolens venteliste.