• 14. marts 2018


Passeren på Dyhrs Skole har sammen med eleverne i 0. og 1. klasse lavet et "Skrot robot" projekt. Forløbet har varet 5 uger, hvoraf de 3 uger primært var robotfremstilling. Materialerne var alle mulige genbrugsting fra hjemmet. Det var en god fornemmelse, at man kunne lave et projekt i 5 uger næsten uden at købe materialer.

De sidste 2 uger brugte børnene på et fællesprojekt, som bl.a. var rumdragter, rumskib og en oversigt over planeterne i vores solsystem.

Efterfølgende afholdt Passeren fernisering, hvor forældre og bedsteforældre kom forbi og beundrede de flotte ting, som børnene havde lavet. Ferniseringen var velbesøgt og børnene fik ros for de flotte og meget kreative produkter, som var lavet af genbrugsting. 

Målsætning:

Der sættes fokus på barnets personlige kompetencer og potentialer i forhold til barnets udvikling og del i fællesskabet og derved har børnene opnået:

  • har lært at samarbejde på tværs af klasserne
  • børnene er blevet bevidste om brugen af genbrugsmaterialer
  • har fået styrket finmotorikken
  • har lært at vente på tur og give plads til andre
  • har øvet koncentrationsevnen
  • har lært at vælge og sammensætte materialer
  • har fået styrket fantasien og kreativiteten
  • har fået kendskab om planeter og er blevet inspireret

I forlængelse af " Skrot robot" projektet vil børnene have mulighed for at lege inde i deres selvbyggede rumskib, hvor de kan bruge deres fantasi og måske drømme om at blive astronaut.