• 12. april 2019


Som afslutning på 8. klasses emne om gener, har 8.a i dag prøvet kræfter med en ny personlighed og en ny holdning, da de i biologi, gennem rollespil, har diskuteret emner som gensplejsede kartofler, xenotransplantationer, gensplejset fedt, placeringen af en bioteknologisk fabrik og hvordan man skaffer mad til hele verden.