• 23. februar 2018


I udskolingen på Dyhrs Skole arbejder eleverne i fagene biologi, geografi og fysik/kemi en del af året tværfagligt og projektorienteret som et led i forberedelsen til naturfagsprøven.

Eleverne på 8. årgang har netop afsluttet arbejdet med emnet: produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. Eleverne har lavet forsøg både på skolen og udenfor skolen.