• 17. december 2018


Eleverne i 3.b og 3.c har i dansk lavet foldemapper, som skal fungere som elevernes egne opslagsbøger. I mappen kan eleverne finde forklaringer på de udtryk, som bruges i litteratur undervisningen og grammatik. Følgende områder behandles i mappen:

  • Genren: kunsteventyr – folkeeventyr - tingseventyr
  • Handlingsbro, miljø, tema
  • hovedperson/biperson
  • Kommaregler:
  • som og der-reglen, opremsning, foran men, foran Hv-ord
  • hvordan finder jeg verballed og subjekt?
  • hvad er et verbum – adjektiv – substantiv?